Pomiary sytuacyjno-wysokościowe w GEO-SKALA

Firma GEO-SKALA specjalizuje się w pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, które są niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria, planowanie przestrzenne czy rolnictwo.

Nasze usługi obejmują tworzenie map do celów projektowych, uzgadnianie projektów w ZUDP, tworzenie map zasadniczych i numerycznych, a także wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu.

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny firmy Leica, co gwarantuje precyzyjność i dokładność naszych pomiarów. Nasze mapy dostępne są w formie analogowej i numerycznej, zgodnie z preferencjami klienta.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług na terenie powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatów ościennych.

kamerka geodezyjna na drodze