Oferujemy szeroki zakres usług geodezyjnych:

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE:

 • mapy do celów projektowych;
 • uzgodnienia projektu w ZUDP;
 • mapy zasadnicze;
 • mapy numeryczne;
 • wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu;

GEODEZJA INŻYNIERYJNA I PRZEMYSŁOWA:

 • zakładanie osnów realizacyjnych;
 • kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych;
 • monitoring - pomiary pionowych i poziomych przemieszczeń realizowanego obiektu oraz obiektów sąsiednich;
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów;
 • badanie pionowości szybów windowych;
 • pomiary przy budowie dróg, mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierii wodnej i lądowej;
 • pomiary mas ziemnych;

EWIDENCJA GRUNTÓW:

 • scalenia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości;
 • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów;
 • wznowienie punktów granicznych ze wskazaniem granic;
 • sporządzanie dokumentów do celów prawnych;
 • badanie Ksiąg Wieczystych;

PRACE DODATKOWE:

 • pomiar, obliczenie i sporządzenie operatu powierzchni lokali.
00 48 692 10 99 10
Copyright © 2010 - 2011 Geo Skala
Usługi geodezyjne, Błonie, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna, Warszawa, powiat pruszkowski, powiat grodziski